TOMATO "Izvorni Muzej Dostupan Svima" projekt ima za cilj olakšati transnacionalnu distribuciju kreativnog, kulturnog i umjetničkog sadržaja na međunarodnoj razini te povećati konkurentnost i ekonomski potencijal ovog sektora. Konkretno, nastoji povećati pristup i uključivanje javnosti u situacijama društvene, ekonomske i kulturne marginalizacije, te unaprijediti vještine učenja maloljetnika kroz inovativni obrazovni alat za angažman publike.

Opširnije